ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ КЛЮЧАРСКИ - АВТОКЛЮЧАРСКИ УСЛУГИ  

                                   ДО 30 МИНУТИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБАЖДАНЕТО                                              

    Аварийно отваряне на автомобили,лекотоварни бусове и камиони без нанасяне на повреди;
    Направа на всички модели авто ключове, включително и автомобилни ключове с вграден ЧИП /Имобилайзер/;
    Прочитане на ПИН кода свързан с обучението на нови ключове, при липса на такъв от собственика на автомобила. Това е гарантирано с наличието на специализирани машини и софтуер;

    Демонтаж, ремонт и монтаж на автомобилни брави, ключалки, електрически контактни клейми /букси/ и ремонт или подмяната им с нови;

    Прекодиране /смяна на кода , на всички видове автомобилни ключалки и ски багажници при загуба или кражба на оригиналния ключ;

    Направа на ключове по автомобилни ключалки или патрони при липса или загуба на оригиналния ключ използвайки електронно управляеми машини и специализиран софтуер за декодиране секретността. С помощта на използваните машини и софтуер се гарантира качество и прецизност отговарящо на заводските и световните стандарти, т.е. точността на ключовете направени по тази технология е съизмеримо с качеството на ключове произведени от завода производител;
    Предлагаме голямо разнообразие на оригинални ключове и дистанционни управления за автомобили, камиони и трактори  както и тяхното кодиране и синхронизиране към модула на колата.
    Издава фактури, необходими за удостоверяването на извършените покупки и услуги, изисквани от фирмите и застрахователните компании в страната.